Klachten

We proberen tot een werkbare oplossing te komen omtrent jouw zorgvragen. Ben je niet tevreden over een begeleiding van onze dienstverlening? Praat er in de eerste plaats over met de medewerker waarmee je contact had.
Je kan je ook wenden tot de directeur van het centrum, mevrouw Els De Brabandere, bereikbaar via T 051 42 66 42
of rechtstreeks via T 051 42 66 46
of via mailadres els.de.brabandere@clbtielt.be.
De directeur, die niet rechtstreeks betrokken is bij het probleem, zal jouw ongenoegen bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken.
Indien je dit niet mogelijk acht, kan je formeel een schriftelijke klacht indienen via dit klachtenformulier.
klachtenformulier downloaden

Dit klachtenformulier kan je via post, fax of mail sturen naar:
VCLB- Tielt, Grote Hulstraat 55/1, 8700 Tielt t.a.v. de directeur Mw. Els De Brabandere.
De directeur zal je ten laatste 10 kalenderdagen na ontvangst van de klacht contacteren.
Indien je nog niet tevreden bent, kan je verdere stappen zetten door een aangetekend schrijven bij de klachtencommissie. Voor verdere informatie over deze procedure kan je bij de directeur terecht.
Je mag altijd een beroep doen op een vertrouwenspersoon die je bijstaat in jouw contacten met het CLB.