Samen met de school, maar onafhankelijk

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Tielt (VCLB- Tielt) is actief in 30 scholen.
6 secundaire scholen, waarvan 1 voor buitengewoon onderwijs
24 basisscholen, waarvan 1 voor buitengewoon onderwijs
In al deze scholen samen zitten ongeveer 9.200 leerlingen.

We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan gerust onafhankelijk van de school bij ons terecht.

Wanneer de school vraagt om een leerling te begeleiden die jonger is dan 12 jaar, vragen we hiervoor steeds de toestemming van de ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet de leerling zelf zijn toestemming verlenen.

In een beleidscontract leggen de school en het CLB vast hoe zij samenwerken in de begeleiding van leerlingen. Hoe ondersteunt het CLB de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school? Welk aanbod doet het CLB aan leerlingen en ouders? Deze concrete afspraken evalueren we samen jaarlijks, indien nodig sturen we die samen bij.

De CLB- medewerker neemt op school deel aan het overleg waar de leerlingen die begeleiding nodig hebben, besproken worden. We respecteren de deontologie bij de onderlinge informatie-uitwisseling. In onderlinge afspraak kan de CLB- medewerker ook deelnemen aan klassenraden en deliberaties.

Het CLB is een onafhankelijke dienst. School en CLB kunnen verschillende standpunten innemen. De school respecteert deze zelfstandigheid en de CLB-medewerkers respecteren het pedagogisch project van de school.

Klik hier om een Powerpoint presentatie over VCLB-Tielt te downloaden.

Gratis In vertrouwen Toestemming voor begeleiding Dossier Inzagerecht dossier Teams Participatie en inspraak Samenwerking met andere diensten of organisaties Doorverwijzing